Biografie 

 Kinder- en Jongerentherapeut

Olga Melief. Kinder- en Jongerentherapeut

Olga Melief. Kinder- en Jongerentherapeut

 • Sinds de start van mijn praktijk in 2000 heb ik
  7800 (zevenduizend en achthonderd)

  8200 therapeutische gesprekken met kinderen en jongeren gevoerd in de leeftijd van 3 tot 20 jaar

 • In dat kader heb ik
  1900 (negentienhonderd)

  2000 adviesgesprekken met ouders gevoerd

 • Ik heb workshops geleid o.a. over innerlijke weerbaarheid
 • Verder communicatietrainingen aan ouders, leerkrachten en hulpverleners gegeven
 • Interactieve ouderavonden verzorgd
 • Les gegeven aan therapeuten in opleiding
 • Lessen omgangskunde gegeven aan verpleegkundigen in opleiding
 • Ambulant en intramuraal jong- volwassenen met angststoornissen en dwangneurosen behandeld
 • Ik ben moeder, dochter en oma

Ik ben opgeleid als integratief kindertherapeut met als specialisatie: integratieve behandeling van sexueel misbruikte kinderen. Daarvoor ben ik afgestudeerd als orthopedagoog met als afstudeerrichting gezinsleer en daarvoor ben ik als maatschappelijk werker en psychiatrisch verpleegkundige geschoold.

De werkvelden waar ik ervaring heb opgedaan zijn de volwassenpsychiatrie, de jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg, het sociaal cultureel werk en opbouwwerk en het onderwijs.