Tarieven 
 • Intakegesprek (60 min.)
  U heeft besloten om uw kind aan te melden voor kindertherapie.
  Voordat de gesprekken met uw kind wordt gestart wordt een intakegesprek gevoerd
  met de ouders.
  In dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de klacht en op uw vragen
60 euro
 • OriĆ«ntatiegesprek (30 min.)
  Dit gesprek is bedoeld voor ouders, die meer informatie nodig
  hebben om tot een goede afweging te komen welke vorm van hulp voor hun
  kind het beste is.
30 euro
 • Sessies (60 min.)
  In deze sessies komt uw kind therapeutisch spelen en praten met de therapeut.
60 euro
 • Adviesgesprekken (60 min.)
  In dit adviesgesprek komen aan de orde:
  – adviezen hoe u met de klacht van uw kind om kunt gaan,
  – pedagogische adviezen
  Ook los van sessies voor uw kind kunt u aan een adviesgesprek denken. Voorbeelden van onderwerpen in een adviesgesprek zijn: U heeft vragen over uw kind. U gaat scheiden en wil het goed voor de kinderen regelen. Uw kind gedraagt zich niet zoals u, als ouders, verwacht en dat geeft spanning binnen uw relatie. De kinderen hebben veel ruzie met elkaar en u weet niet meer wat u eraan kunt doen.
  na melding vooraf kunt u van het adviesgesprek een video- of geluidsopname meenemen.
60 euro
 • Telefonische consulten
gratis
 • Bezoek aan scholen en andere hulpverleners
  Dit bedrag is exclusief kilometervergoeding van 50 cent per km.
60 euro
 • Observatie op school en nagesprek leerkracht
90 euro
90 euro met korting*
 • Kilometervergoeding
0.50 euro per km

Deze tarievenlijst gaat in per 1 januari 2019. Voor de kortingen vraag naar de voorwaarden.