Samenwerking 
Met andere specialisten
De kinder/jongerentherapeut neemt contact op met andere hulpverleners en
medici. Dit omdat de kinderpsychotherapeutische behandeling niet
zelden een ondersteuning voor het kind betreft bij een behandeling
in bijvoorbeeld het ziekenhuis of bij psychische belasting bij leerproblemen.

Met de school
Daarbij wordt, indien gewenst, contact opgenomen met de
school van het kind. Uiteraard wordt er alleen contact opgenomen
met anderen na toestemming van de ouders.

Met andere hulpverleners
Ook onderhoudt de integratief kindertherapeut nauwe contacten met
hulpverleners voor volwassenen. Hulp aan kinderen kan bij ouders
een vraag om hulp voor eigen problematiek oproepen.