Wat is het therapieverloop? 
  • Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de ouders. Er wordt een anamneseformulier naar de ouders verzonden met het verzoek deze ingevuld terug te zenden.
  • In de eerste sessie wordt kennis gemaakt met de ouders. Ouders beslissen of de jongere bij het intakegesprek aanwezig zal zijn. De ervaringen van de ouders met de klacht worden in deze intake besproken evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze vorm van therapie.
  • Na deze intake volgt de exploratiefase (5 sessies met het kind/de jongere), waarbij de therapeut tot een therapeutische diagnose komt. Vanuit deze diagnose wordt een behandelingsplan opgesteld.
  • Na deze exploratiefase volgt een gesprek met de ouders over het behandelingsplan en het verdere verloop van de behandeling. Al naar gelang de duur van en het soort klacht volgt om de 5 sessies een oudergesprek, waarin het verloop van de behandeling wordt besproken en adviezen aan de ouders worden gegeven.
  • De inhoud van de sessies wordt alleen na toestemming van het kind/de jongere besproken. Ouders worden wel altijd ge├»nformeerd over het proces van de therapie en krijgen een actieve rol toebedeeld in het therapeutische proces van hun kind/de jongere.
  • Het succes van de behandeling hangt o.a. af van de steun uit de omgeving, interne mogelijkheden van het kind/de jongere en de motivatie van het kind/de jongere.
  • Gemiddeld duurt een behandeling 10 tot 15 sessies.
  • Het kind/de jongere en de ouders hebben altijd de mogelijkheid de therapeut tussen de sessies door telefonisch te consulteren.