Wordt er samengewerkt met andere disciplines? 
De therapeut neemt contact op met andere hulpverleners en medici. Uiteraard wordt er alleen contact opgenomen met anderen na toestemming van de ouders. Een kinderpsychotherapeutische behandeling is niet zelden een ondersteuning voor het kind  bij een behandeling in het ziekenhuis of bij psychische belasting bij leerproblemen.

Daarbij wordt, indien gewenst, contact opgenomen met de school van het kind.

Ook onderhoudt de integratief kinder- jongerentherapeut nauwe contacten met hulpverleners voor volwassenen. Hulp aan kinderen kan bij ouders een vraag om hulp voor eigen problematiek oproepen.