Waarvoor kunt u bij mij terecht? 
Kortdurende integratieve therapie voor uw zoon of dochter
Kinderen kunnen bij mij in behandeling komen voor grote en kleine klachten. Klachten die al lang duren of acuut zijn. Ouders worden ingeschakeld bij de therapie als externe hulpbronnen van het kind. Meer informatie vindt u op de website.

Adviesgesprekken
Ouders, maar ook beroepskrachten maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om voor een adviesgesprek te komen. U kunt denken aan een gesprek voordat ouders gaan scheiden, voor een second opinion bij schoolse zaken, opvoedingsvragen etc.

Communicatietraining: praten met kinderen …. Dat doe je zo.
Een tot tweemaal per jaar wordt de training gegeven. Maatschappelijk werkers, leerkrachten, ouders kunnen deze training volgen. De training kan ook op locatie gegeven worden. De training bestaat uit twee delen, die los van elkaar gevolgd kunnen worden. In het eerste gedeelte van drie bijeenkomsten krijgt u inzicht en ervaring in het voeren van gesprekken met kinderen. In het tweede gedeelte van twee bijeenkomsten krijgt u inzicht in uw eigen rol  in het verloop van de communicatie met het kind. Wat maakt dat het ene kind u meer raakt dan het ander? Hoe komt het dat u schreeuwt, terwijl u zich heeft voorgenomen dat nooit te doen. Natuurlijk krijgt u handvaten voor een betere communicatie.

Ouderavonden
Er zijn een aantal onderwerpen, die zich goed lenen voor een ouderavond. Bekend zijn pesten, kinderen van gescheiden ouders en omgaan met druk gedrag. Ook in minder voor de hand liggende onderwerpen zullen ouders interesseren. Wat vindt u bijvoorbeeld van innerlijke weerbaarheid, de apenrots, omgaan met een brutaal, afwerend, teruggetrokken, agressief kind .

Of wilt u meer weten over het werk van de kindertherapeut aan de hand van casussen. U krijgt een kijkje in de praktijk van een kindertherapeut. De ouderavonden zijn interactief, dat betekent dat de bijeenkomsten persoonlijk zijn en dat de inbreng van aanwezigen wordt aangemoedigd.

Trainingen voor beroepskrachten
Een of meerdaagse trainingen. Onderwerpen die tijdens de training aanbod komen kunnen zijn: praten met kinderen, sexueel misbruikte kinderen,  innerlijke weerbaarheid, pesten. Het spreekt vanzelf dat bij deze trainingen de ervaringen en vragen van de beroepskrachten uitgangspunt zijn in de trainingen.

Verzorging lezing en/of workshop bij conferenties
De combinatie lezing en aansluitend een workshop is uitermate geschikt voor onderwerpen die de kinderen betreffen.